Main Article Content

Abstract

This article gives a brief overview of the development of gymnastics and its role in the upbringing of children.

Keywords

Gymnastics, exercise, special, speed, strength, flexibility, endurance, physical development, age.

Article Details

How to Cite
Ismailova Muhayyo Shuhratjon qizi. (2022). The Development of Gymnastics and the Role of Children’s Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE, 3(6), 119-123. Retrieved from https://cajlpc.centralasianstudies.org/index.php/CAJLPC/article/view/390

References

  1. 1. Zimnyaya I.A. Asosiy KOMPETENTSIyalar ta'limda KOMPETENTSIyaga asoslangan yondashuvning samarali-maqsadli asosi sifatida / I.A.Zimnyaya. - M., 2004 .-- 381 b.
  2. 2. Kuxarev I.V. Professional mukammallik yOʻlida: Kitob. Oʻqituvchi uchun. - M .: Ta'lim, 2001. - 159. - (Oʻqituvchining mahorati; gʻoyalar, maslahatlar, takliflar). - 159 b.
  3. 3. Xutorskoy, A.V. Ta’lim standartlarining umumiy fan mazmuni / .V.Xutorskoy.- M., 2002 y.
  4. 4. Xojayev P, Raximqulov K.D, Nigmanov B.B. «Harakatli o‘yinlar va uni o‘qitish metodikasi» Cho‘lpon nashriyoti T.: 2010 y.
  5. 5. Active schools. Kori ki te Kura. Games sport New Zealand 2012 year.